U bent hier

Home

Zonnewende

Zonnewende is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg, met als doelstelling de opvang en de begeleiding van kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. Zonnewende wil hiermee inspelen op de noden van kinderen en hun gezinnen in de regio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De unieke ligging in een rustig groenrijk domein net buiten de stadskern van Veurne, verzekert de integratie in het maatschappelijk gebeuren, zowel op onderwijsniveau als voor ontspanning.  De verschillende leefgroepen hebben een verzorgde infrastructuur en stralen gezelligheid uit.

Zonnewende is door de Vlaamse Overheid erkend als Organisatie Voor Bijzondere Jeugdzorg, met een capaciteit van 47 jongens en meisjes, tussen 3 en 21 jaar.  Binnen de totale capaciteit heeft Zonnewende een erkenning voor 3 plaatsen Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen.
Het initiatief gaat uit van OCMW Veurne. Zonnewende geniet daarbij van structurele, logistieke, functionele en financiële voordelen.

Zonnewende  is een pluralistische voorziening. Onze professionele medewerkers laten zich in hun handelen inspireren door diverse pedagogische denkkaders.

Vanuit de uniciteit en de positieve krachten van ieder mens zoeken we oplossingen voor de problemen die zich stellen.

In samenspraak met het kind/de jongere, zijn/haar ouders en de verwijzer wordt gezocht naar de gepaste begeleidingsvorm. We creëren een hulpverleningstraject waarbij verschillende zorgfuncties flexibel en naadloos worden ingezet.  De specifieke noden en mogelijkheden van het kind/de jongere en zijn context, vormen daarbij het uitgangspunt.