U bent hier

Home » Organisatie

Schoolvervangende dagbesteding Ambrajaze

Aanbod
Ambrajaze biedt een langdurige schoolvervangende dagbesteding aan voor jongeren die uit verschillende maatschappelijke systemen vallen. Het gaat onder andere om jongeren die niet meer te motiveren zijn voor school, ze kampen als het ware met een “school-burn-out”. We bieden deze jongeren de kans om vanuit zichzelf terug in beweging te komen en te ontdekken welke richting ze uit willen. Zo krijgen ze kansen om terug te schakelen naar school en/of werk. Via het aanbieden van ateliers, mede aangeboden door vrijwilligers, spelen we in op de interesses van jongeren.

Locatie
Ambrajaze Veurne
De werking in Veurne, die doorgaat op dins– en donderdagen, bevindt zich in Jeugdhuis De Pallette, Noordstraat 140 te 8630 Veurne.

Ambrajaze Ieper
Vanaf januari 2019 zal er ook op maandag werking zijn op het domein van Vereniging Ons Tehuis (VOT), Poperingseweg 30 te 8900 Ieper.

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen werking georganiseerd.

Institutionele Pedagogiek
Deze visie stoelt op het unieke van de mens en gelooft sterk in de kracht van personen. Het creëren van positieve ontmoetingen en ervaringen staat centraal. De institutionele pedagogiek vertrekt vanuit het gedachtengoed van Fernand Oury en Célestin Freinet.

Doelgroep
Onze werking staat open voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Leerlingen uit het secundair onderwijs vormen onze kerndoelgroep. De focus ligt op jongeren die een langdurige alternatieve dagbesteding nodig hebben. Hierbij kan het gaan om jongeren die geen richting of aansluiting meer vinden, om jongeren met maatschappelijke problemen/moeilijkheden,…

Vrijwilligerswerking
Vrijwilligers nemen binnen Ambrajaze een centrale plaats in. Een vrijwilliger krijgt binnen onze werking de kans om zijn of haar passie uit te oefenen en dit binnen een unieke jongerensetting. Dit stelt hen in de mogelijkheid om hun interesses te delen met jongeren en om samen met hen iets duurzaams op te bouwen. De uitwerking krijgt vorm binnen een atelier.

Samenwerkingspartners
Ambrajaze is een innovatieve samenwerking tussen Jongerenwelzijn, Vorming en Onderwijs en Stad Veurne. Ambrajaze is momenteel een samenwerkingsproject tussen volgende tien organisaties:

  • Vzw De Walhoeve OVBJ, Westvleteren
  • Zonnewende OVBJ, Veurne
  • Arktos vzw, West-Vlaanderen
  • Sociaal Huis Oostende
  • PROFO vzw, West-Vlaanderen
  • Vzw Kompani OVBJ, Oostduinkerke
  • Vzw Golfbreker, Westhoek
  • Vereniging Ons Tehuis, Zuid-West-Vlaanderen
  • Argos vzw, Zuid-West-Vlaanderen
  • Stad Veurne

Maatschappelijke nood
Ambrajaze is ontstaan uit een gezamenlijke nood aan een alternatieve vorm van dagbesteding voor jongeren die uit het schoolsysteem vallen. De partnerorganisaties werden geconfronteerd met jongeren die doelloos bleven hangen in hun organisaties. Alternatieven in de regio rond Veurne bleken zeer schaars te zijn. Daarnaast werden de bestaande jongereninitiatieven door onze doelgroep al vaak uitgeput. Er was en is dus nood aan een alternatief.

Interesse
Gelijkaardige projecten hebben hun meerwaarde en duurzaamheid voor jeugd en samenleving al bewezen.

Neem vrijblijvend contact op met

Gilles Maene
Projectmedewerker Ambrajaze – Vormingswerker Arktos
0499 87 66 28

gmaene@arktos.be