U bent hier

Home » Organisatie

Historiek

Op 2/09/1670 werd in een huis in de Pannestraat (Veurne) een "wezengesticht" opgericht waar aan arme weesmeisjes kosteloos onderwijs zou worden verstrekt. Deze meisjes kwamen terecht in een gesloten voorziening met eigen school en kapel. Vanaf 1825 werd het onderwijs door 2 leken meesteressen gegeven. Vanaf 1830 werden de meisjes onderhouden en opgevoed door religieuzen van het klooster der zusters Annunciaten. Vanaf 1892 namen de Eerwaarde Zusters van het klooster der Zusters van de H. Gehoorzaamheid deze zorg van hen over. Spellewerk vormde hun ontspanning, waardoor het "wezengesticht" in de omgeving gekend was onder de naam van de "spinneschool".

In 1907 werden de bestaande huizen van het "wezengesticht" afgebroken. Een nieuwbouw kwam in de plaats, maar finaal bleef dit een gesloten voorziening voor meisjes die in een groep van een 30-tal personen samenleefden.

1950 zorgde voor vernieuwing. Het eigen onderwijs werd afgeschaft, waardoor de meisjes voor het eerst in de maatschappij kwamen. Ook het "gesticht" werd gemoderniseerd: individuele kamers voor de oudere meisjes, een gezellige eetplaats, een vrolijke living, centrale verwarming en sanitaire uitrusting. Het gesticht was geen weeshuis meer, maar een tehuis voor verwaarloosde of moeilijk opvoedbare jeugd. Het vroegere opvoedingssysteem werd dankzij nieuwe pedagogische inzichten integraal herbekeken en hervormd.

Begin 1964 waren 4 nieuwgebouwde paviljoenen klaar, waar gemengde leefgroepen van telkens 18 kinderen van 3 tot 21 jaar begeleid werden door 2 opvoedsters. Alle opvoedsters waren zusters van van de Heilige Gehoorzaamheid. Het samen opvoeden van meisjes én jongens tot de leeftijd van 21 jaar viel hen echter zwaar. 

In 1965 werd daarom in het verlaten "wezengesticht" een leefgroep gevormd voor een 15-tal oudere jongens die allen begeleid werden door een mannelijke opvoeder en zijn echtgenote.

September 1974 werd een tweede "jongenstehuis" in gebruik genomen: De Halve Maan. Het paalt aan het domein waar de 4 vroegere paviljoenen werden gebouwd.

Op vandaag bevinden we ons nog steeds in deze 5 huizen die allen gebouwd zijn op een domein dat zich uitstrekt tussen de Pannestraat en de Astridlaan. Méér informatie over de huidige werking  vind je onder de tab 'Organisatie'.