Home

Welkom op de website van ZONNEWENDE

Project Ambrajaze opgestart

A A A
18 juli 2017 - Veurne - Bron: Gilles Maene
Op vrijdag 14 juli 2017 werd het vernieuwend sociaal project Ambrajaze in Jeugdhuis De Doze te Veurne voorgesteld aan alle betrokken partners en pers. Het project, dat zich momenteel in de opstartfase bevindt, richt zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren die uit verschillende maatschappelijke systemen vallen (zoals school en werk). Voor deze leerplichtige 12-plussers  wil Ambrajaze vanaf september 2017 een langdurige schoolvervangende dagbesteding aanbieden, geïnspireerd op de institutionele pedagogiek. Door jongeren de noodzakelijke ruimte, rust en tijd te bieden, wil Ambrajaze jongeren uitnodigen om zelf terug in beweging te komen en daarbij richting te vinden voor hun toekomst. Via een divers aanbod van ateliers wordt er ingespeeld  op de interesses van jongere en komt het educatieve indirect aan bod. Al doende zal de jongere positieve contacten leggen, verantwoordelijkheid kunnen opnemen, kennis en ervaring opdoen. De atelierwerking zal door begeleiders, vormingswerkers, vrijwilligers en stagiairs verzorgd worden.  

Initiatiefnemers

Vanuit een gezamenlijke nood werd er door De Walhoeve vzw (Westvleteren), Zonnewende OVBJ (Veurne) en Arktos vzw (West-Vlaanderen) een partnerschap opgericht. Deze samenwerking heeft, in de regio Westkust, een uniek departementoverschrijdend karakter. De Walhoeve en Zonnewende zijn actief binnen de sector Jongerenwelzijn. Arktos situeert zich binnen het departement Onderwijs en Vorming.
Tijdens de exploratiefase gingen de kernpartners op zoek naar organisaties in de regio die dezelfde nood voor hun jongeren erkenden. Sinds begin juli kan het project ook rekenen op de samenwerking van vormingsorganisatie PROFO vzw (West-Vlaanderen), begeleidingstehuizen De Brem/De Bolle (Oostende) en vzw Kompani (Oostduinkerke) en van Stad Veurne. Tijdens de exploratie– en opstartfase wordt Ambrajaze ondersteund door de provincie West-Vlaanderen.

Locatie
Ambrajaze vindt zijn vaste stek en uitvalsbasis in het Jeugdhuis De Doze, Noordstraat 140 te Veurne. Met dit project spelen de initiatiefnemers in op een leemte in de Westhoek. Jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, moeten al te vaak uitwijken naar centrumsteden zoals Roeselare, Oostende en Brugge. Met een werking in Veurne speelt Ambrajaze in op de nood aan extra jongereninitiatieven in de regio.  

Naam Ambrajaze
De keuze voor de naam ‘Ambrajaze’ is niet toevallig. Het initiatief focust zich op jongeren die nood hebben aan ontkoppeling van de gangbare maatschappelijk structuren. Vanuit de ontkoppeling worden ze uitgenodigd om terug aan het stuur te gaan zitten en te schakelen in een richting die voor hen betekenisvol en verbindend is.  Het West-Vlaams woord voor (ont)koppelen is “ambriëren”. Van “ambriëren” naar Ambrajaze is het een kleine stap.

Interesse? 
Neem vrijblijvend contact op met onze projectmedewerker Gilles Maene via tel. 0491-23 79 42 of e-mail: gilles.maene@dewalhoeve.be

Lees meer onder de rubriek 'Nieuws'...